1. AZƏRBAYCAN

Bakı küçələrinin keçmiş və indiki adları

Bakı küçələrinin keçmiş və indiki adları

Bakı küçələrinin keçmiş və indiki adları

Abşeron -?
Ağ şəhər pr. – Fəhlə prospekti – Nobel prospekti
1) Ağamalıoğlu – Müqtədir – Səid Rüstəmov
2) Ağamalıoğlu – Rastropoviclər
Axundov Əsədulla – Mehdi Mehdizadə
II Aleksandr sahili – Petrovski nab. – Sahil (Naberejni) – Stalin pr. – Neftçilər pr.
Anaşkin – Ülvi Bünyadzadə
Armyanski – Qorki – Mirzə İbrahimov
Aşağı Cəmbərəkənd – Saraykin – BMT-nin 50 illiyi
Aşağı Dağlıq – Zülfü Adıgözəlov
Aşağı Məzarlıq – Park – Mehdi Hüseyn
Aşağı Priyut – Kamo – S.Rəhimov
Aşağı Təzəpir – Mirzə Fətəli
4-cü Aşırım – Novruzov qardaşları
5-ci Aşırım – akad. Mustafa bəy Topcubaşov
6-cı Aşırım – Xan Şuşinski
7-ci Aşırım – Mağazinni – Osipyan – S.Rüstəm
8-ci Aşırım – Stanislavski – Şərq xalqları – Lenin – Azadlıq
9-cu Aşırım – Solntsev – akad. Mirəli Qaşqay
10-cu Aşırım – Fabritsius – Ceyhun bəy Hacıbəyli
(Azad) Azərbaycan qadını – Mirzəağa Əliyev
Aziatski – Montin – Əlövsət Quliyev
Balaxana şosesi – Moskva pr. – Xətayi pr.
Balaxana – Basin – Füzuli
Baryatinski – Fioletov– Əbdülkərim Əlizadə
Bazar – Hüsü Hacıyev
Beqlyarovski//Bəylərovski – Firdovsi
Beloqorodski pr. – Ağ şəhər pr.-ə bax
Bir may – 1) Dilarə Əliyeva, 2) Çingiz Mustafayev
Birja – Azadlıq – Üzeyir bəy Hacıbəyli
Bolşoy Bulvarnı – Böyük Bulvar-a bax İrəvan – Vaqif
Bolşoy Krepostnoy – Böyük Qala-ya bax
Bolşoy Minaretski – Böyük Minarə-yə bax
Bolşoy Morskoy – Böyük Dəniz-ə bax
Bolşoy Salyanski – Böyük Salyan-a bax
Bondarnı – Dimitrov – Şəmsi Bədəlbəyli
Böyük Bulvar – İrəvan – Vaqif
(Böyük) Cəmbərəkənd – Cəmbərəkənd-ə bax
Böyük Dəniz – Kirov – Bülbül
Böyük Qala – adı dəyişilməyib
Böyük Minarə – Asəf Zeynallı
Böyük Salyan – Müşfiq
Budaqov – Kaspiyski – Şmidt – Rəşid Behbudov
Buxara – Gertsen – Vəli Məmmədov
Buxarski – Buxara-ya bax Gertsen – Vəli Məmmədov
Buynak – Şeyx Şamil
Camaşırxana – 1) Qoqol, 2) Mərdanov qardaşları
Caparidze – Məhəmmədəmin Rəsulzadə
Cadrovı – Azad Azərbaycan qadını – Mirzəağa Əliyev
Cəmbərəkənd – Lermontov
Cicerin – Yusif bəy İbrahimli
Ckalov – Niyazi – Şövkət Ələkbərova
1-ci Dağlıq – Hənifə Ələsgərov
2-ci Dağlıq – Mendeleyev – Qulu Quluyev
3-cü və 4-cü Dağlıq – akad. Mirqasımov
5-ci Dağlıq – Mirzoyan – Feyzulla Qasımzadə
6-cı Dağlıq – Abbas Səhhət
7-ci Dağlıq – Leninqrad pr. – 1) Fətəli xan Xoyski, 2) Nəsib bəy Yusifbəyli
8-ci Dağlıq – Kasparov – Möhsün Sənani
9-cu Dağlıq – İnqilab
10-cu Dağlıq – Sabit Rəhman
11-ci Dağlıq – Məsud Əlizadə
12-ci Dağlıq – Yusif Vəzir Cəmənzəminli
13-cü Dağlıq – Oqtay Kərimov
14-cü Dağlıq – Teymur Əliyev
15-ci Dağlıq – Əbdülvahab Salamzadə
Dar kücə – Poctovı – Ostrovski – Süleyman Tağızadə
Darvin – Fikrət Əmirov
Dekabristlər – Dağlı Yunis
Dəvəci – Sereteli
Dimitrov – Şəmsi Bədəlbəyli
Divicinski – Dəvəci-yə bax
Dobrolyubov – İzzət Həmidov
Doktor – Adil Babayev
9 yanvar – Xaqani
Dvortsovı – Müslüm Maqomayev
Dzerjinski – Əhməd bəy Ağaoğlu
Engels – Məhəmmədyusif Cəfərov – Cəfərov qardaşları
S.Əfəndiyev – Vladislav Plotnikov
Əli Bayramov – Təbriz Xəlil Rza oğlu
Əyri kücə – Kolomiytsev – ?
Əzizbəyov – İslam Səfərli
Fabritsius – Ceyhun bəy Hacıbəyli
Fioletov – Əbdülkərim Əlizadə
Füzuli – Nizami
Gertsen – Vəli Məmmədov
Georgiyev – Cəlil Məhəmmədquluzadə
Gimnaziceski – Tolstoy
Haşımov meydanı – Gənclər meydanı
İskra – Əli bəy Hüseynzadə
İrəvan – Vaqif
Kaqanovic – Əliheydər Qarayev – Əhməd Cavad
amenisti – Şors – Bəşir Səfəroğlu
Kamo – S.Rəhimov
Karantin – Pioner – Həzi Aslanov
Kasparov – Möhsün Sənani
Kaspiyski – Budaqov – Şmidt – Rəşid Behbudov
Ketsxoveli – akad. Şamil Əzizbəyov
Kirpicni – Kərpic
Kladbişenski – Məzarlıq-a bax
Knunyants kecidi – Natəvan döngəsi
Kolodezni – Ağamalıoğlu – Rastropoviclər
Kolomiytsev – ?
Kolyubakin – Yefim Saratovets – Nigar Rəfibəyli
Kooperativ – Yusif Məmmədəliyev
Korqanov – Rəsul Rza
3-cü Köndələn – Qafur Məmmədov
Krasnı – Qırmızı əsgər-ə bax
Krasnı Asker– Qırmızı əsgər-ə bax
Krasnoarmeyski – Qırmızı əsgər-ə bax
Krasnokrestovski – Buynak – Şeyx Şamil
Krasnopresnenski – Füzuli – Nizami
Krasnovodski – Səməd Vurğun
Krayni krivoy – akad. Abdulla Qarayev
Krivoy – Əyri kücə-yə bax
Krupskaya – Əlimərdan bəy Topçubaşov
Kubinski – Quba-ya bax
Qabışev – İ.İsmayılov
Qaqarin – Afiyəddin Cəlilov
Qamaleya – Fuad İbrahimbəyov
1-ci Qanlıtəpə – Sverdlov – Salatın Əsgərova
3-cü Qanlıtəpə – M.Qasımov – Sahib Zeynalov
4-cü Qanlıtəpə – Ruhulla Axundov
5-ci Qanlıtəpə – S.Əfəndiyev – Vladislav Plotnikov
6-cı Qanlıtəpə – 8 Mart – Eldar Tağızadə
7-ci Qanlıtəpə – Dobrolyubov – İzzət Həmidov
8-ci Qanlıtəpə – Dağıstan
10-cu Qanlıtəpə – Hüseynqulu Sarabski
11-ci Qanlıtəpə – Vəzirov
Qarayev Əliheydər – Əhməd Cavad
Qasım İsmayılov – Zərgərpalan
M.Qasımov – Sahib Zeynalov
Qəssabbazar – Kolyubakin – Yefim Saratovets – Nigar Rəfibəyli
Qırmızı əsgər // Qırmızı ordu// Qırmızı – Bünyad Sərdarov – Neftçi Qurban Qorcakov – Malıgin – Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Qorki – Mirzə İbrahimov
Quba – Qubanov – Zivər bəy Əhmədbəyov
Qubanov – Zivər bəy Əhmədbəyov
Qubernski – Krasnopresnenski – Füzuli – Nizami
Lalayev kecidi – Knunyants kecidi – Natəvan döngəsi
Lebedinski dön. – 1-ci Ckalov dön. – Niyazi – Şövkət Ələkbərova
Lenin – Azadlıq
Leninqrad pr. – 1) Fətəli xan Xoyski, 2) Nəsib bəy Yusifbəyli
Lüksemburq Roza – Kövkəb Səfərəliyeva
Mağazin – Osipyan – S.Rüstəm
Malağan – 9 yanvar – Xaqani
Malı Morskoy – Todorski - ?
Malıgin – Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Mariinski – Korqanov – Rəsul Rza
Maştağinski – Əlibaba Dadaşov
Melnicni – H.Qurbanova
Mendeleyev – Qulu Quluyev
Menjinski – Həqiqət Rzayeva
Merkuryevski – Şaumyan – Azərbaycan
Məmmədov Bülbül – Naxçıvani
Məzarlıq – Park – Mehdi Hüseyn
Mixaylovski – Zevin – İncəsənət – Həsən Əliyev – Əziz Əliyev
Milyonnı – Darvin – Fikrət Əmirov
Milyutinski – Trotski – Myasnikov – Tərlan Əliyarbəyov
Minarət – Asəf Zeynallı
Mirzoyan – Feyzulla Qasımzadə
Molokanski – Malağan-a bax
Montin – Əlövsət Quluyev
Moskva pr. – 1) Xətayi pr., 2) Moskva pr.
Q.Musabəyov – Nemət Quluyev
Musəvi – Məhəmmədsadıq Əfəndiyev
Müqtədir – Səid Rüstəmov
Myasnikov – Tərlan Əliyarbəyov
Naberejni – Sahil-ə bax
Naberejni Aleksandra II – II Aleksandr sahili-nə bax
Naqornı – Dağlıq-a bax
1) Nərimanov (1920-30-cu illərdə) – Çkalov – Niyazi – Şövkət Ələkbərova
2) Nərimanov (1960-80-ci illərdə) – 1) Hüseyn Cavid, 2) Parlament
Nəvai – Koroğlu Rəhimov
Nikolay – Parlaman – Kommunist – İstiqlaliyyət
Nijni Cəmbərəkəndski – Aşağı Cəmbərəkənd-ə bax
Nijni Kladbişenski – Aşağı Məzarlıq-a bax
Nijni Naqornı – Aşağı Dağlıq-a bax
Nijni Priyutski – Aşağı Priyut-a bax
Nijni Təzəpirski – Aşağı Təzəpir-ə bax
Nobel pr. – Fəhlə pr. – Nobel pr.
Ofiserski – Musəvi – Məhəmmədsadıq Əfəndiyev
Olginski – Caparidze – Məhəmmədəmin Rəsulzadə
Orlovski – Ağamalıoğlu – Müqtədir – Səid Rüstəmov
Osipyan – S.Rüstəm
Ostrovski – Süleyman Tağızadə
1-ci Paralel – İskra – Əli bəy Hüseynzadə
2-ci Paralel – Bala Məcidov
3-cü Paralel – M.Əbilov
4-cü Paralel – Sübhi Salayev
5-ci Paralel – Qamaleya – Fuad İbrahimbəyov
6-cı Paralel – Bülbül Məmmədov – Naxçıvani
7-ci Paralel – Bəsti Bağırova
Park – Mehdi Hüseyn
Pereval – Aşırım-a bax
Persidski – Poluxin – Murtuza Muxtarov
Petrovski nab. – Naberejni – Stalin pr. – Neftcilər pr.
Pioner – Həzi Aslanov
(Köhnə) Poct – Ostrovski – Süleyman Tağızadə
(St.) Poctovı – (Köhnə) Poçt-a bax
(Köhnə) Polis – Kooperativ – Yusif Məmmədəliyev
(St.) Poliseyski – Köhnə Polis-ə bax
Poluxin – Murtuza Muxtarov
3-cü Poperecni – 3-cü Köndələn-ə bax
Poroxovoy – Spandaryan – Qarabağ
Pozenovski – Engels – Məhəmmədyusif Cəfərov – Cəfərov qardaşları
Pracecni – Camaşırxana-ya bax
Proletar – Vidadi
1-ci Razyezdnoy – M.Qədirli
2-ci Razyezdnoy – Dekabristlər – Dağlı Yunis
Rıleyev – Ə.Əlizadə
Romanovlar – 28 aprel – 28 May
Sadovı – Nərimanov – Ckalov – Niyazi – Şövkət Ələkbərova
Sahil (Naberejni) – Stalin prospekti – Neftcilər prospekti
Saraykin – BMT-nin 50 illiyi
Sergeyev – Qabışev – İ.İsmayılov
Serkovnı – Proletarski – Vidadi
8 Mart – Eldar Tağızadə
Sisianov – Əli Bayramov – Təbriz Xəlil Rza oğlu
1-ci sloboda – Rıleyev – Ə.Əlizadə
2-ci sloboda – Çapayev – Təbriz
3-cü sloboda – Klara Setkin
4-cü sloboda – Yəhya Bakuvi
5-ci sloboda – Aşıq Alı
Solntsev – akad. Mirəli Qaşqay
Sovet – N.Nərimanov
Spandaryan – Qarabağ
Spasski – Q.İsmayılov – Zərgərpalan
Stalin prospekti – Neftcilər prospekti
Stanislav – Şərq xalqları – Lenin – Azadlıq
Suraxanı – Bir may – 1) Dilarə Əliyeva, 2) Çingiz Mustafayev
Sverdlov – Salatın Əsgərova
Svoboda – Üzeyir bəy Hacıbəyli
Şah – Mirzə Fətəli
Şamaxı – C.Cabbarlı
Şaumyan – Azərbaycan
Şərq xalqları – Lenin – Azadlıq
Şirşov – Almas İldırım – Həsən Abdullayev
(l-t) Şmidt – Rəşid Behbudov
Şors – Bəşir Səfəroğlu
Tatar – Krupskaya – Əlimərdan bəy Topcubaşov
Tatyana – Fabritsius – Ceyhun bəy Hacıbəyli
Telefon – Romanovlar – 28 aprel – 28 May
Telnov - ?
Təzəpir – Sovet – Nərimanov
Todorski - ?
Torqovı – Nizami
Trotski – Myasnikov – Tərlan Əliyarbəyov
Tverskoy – Mirzə Mənsur
Uritski – Əbdüləzəl Dəmirçizadə
Uzki ulitsa – Dar kücə-yə bax
Vağzalnı – Puşkin
Vaqif – Həsən Seyidbəyli
Vanilov – Tələt Şıxəliyev
Varvarinski – Menjinski – Həqiqət Rzayeva
Velikoknyajeski – Olginski – Caparidze – Məhəmmədəmin Rəsulzadə
Verxni Kladbişenski – Yuxarı Məzarlıq-a bax
Verxni Naqornı – Yuxarı Dağlıq-a bax
Verxni Priyutski – Ketsxoveli – akad. Şamil Əzizbəyov
Verxni Təzəpirski – Yuxarı Təzəpir-ə bax
Vladimir – Roza Lüksemburq – Kövkəb Səfərəliyeva
Vodovoznı – Şirşov – Almaz İldırım
Vorontsov – Əzizbəyov – İslam Səfərli
Voroşilov – Darvin – Fikrət Əmirov
Voznesenski – Cicerin – Yusif bəy İbrahimli
Vrangel – Zinovyev – Kaqanovic – Əliheydər Qarayev – Əhməd Cavad
Yefim Saratovets – Nigar Rəfibəyli
Yuxarı Dağlıq – Abdulla Şaiq
Yuxarı Məzarlıq – Vaqif – Həsən Seyidbəyli
Yuxarı Təzəpir – Mustafa Sübhi
2-ci Zavağzal – Anaşkin – Ülvi Bünyadzadə
3-cü Zavağzal – Q.Musabəyov – Nemət Quluyev
4-cü Zavağzal – Kazımzadə Abbasqulu
5-ci Zavağzal – Əliağa Vahid
7-ci Zavağzal – Vanilov – Tələt Şıxəliyev
8-ci Zavağzal – Dzerjinski – Əhməd bəy Ağaoğlu
9-cu Zavağzal – Uritski – Əbdüləzəl Dəmirçizadə
10-cu Zavağzal – Qədirbəyova
11-ci Zavağzal – Nəvai – Koroğlu Rəhimov
12-ci Zavağzal – Qafur Rəşad Rzazadə
13-cü Zavağzal – İzzəddin Həsənoğlu
Zavedenski – Krasnoarmeyski // Krasnı – Bünyad Sərdarov – Neftçi Qurban
1-ci Zavod – Qaqarin – Afiyəddin Cəlilov
2-ci Zavod – Firuz Qəmbərov
3-cü Zavod – Sabit Orucov
4-cü Zavod – Əsədulla Axundov – Mehdi Mehdizadə
5-ci Zavod – Telnov - ?
6-cı Zavod – Süleyman Vəzirov
9-cu Zavod – Kamandar Əhmədov
Zevin – İncəsənət – Həsən Əliyev – Əziz Əliyev
Zinovyev – Kaqanovic – Əliheydər Qarayev – Əhməd Cavad

Mənbə: Deyerler.org

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!
Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Ən çox baxılanlar

Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin binasının pəncərəsində Əfzələddin Xaqani rəsmi

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR