1. ƏDƏBİYYAT

Cəfər Cabbarlı - Qaç, baba

Cəfər Cabbarlı - Qaç, baba

Cəfər Cabbarlı - Qaç, baba

Yatma, dəxi gözlərini aç, a Babayi-Əmir! 
Təzə danosbaz çıxıb, qaç, a Babayi-Əmir!

Mən demədimmi sənə etmə bizi dəngəsər!
Cəmləşib xalq hamı başını birdən əzər!
Mən deyən olmadımı, oldumu, ya sərbəsər?
İndi buyur... bax, yazılıbdır nələr? 
Yumma, dəxi gözlərini aç, a Babayi-Əmir! 
Durma, götür başını qaç, a Babayi-Əmir!

Sən götürüb yazmışsan qızlara zülm etməli, 
Gündə çomaxla qızı hey döyüb incitməli, 
Qız nədi, məktəb nədi? Onlar hamı bitməli, 
Güclə, kötəklə bütün qızlar ərə getməli. 
Süzmə dəxi gözlərini, aç, a Babayi-Əmir! 
Şəlpələrin tez yığıb qaç, a Babayi-Əmir!

Sən yolunu azmısan, anlamayırsan özün, 
Qol-qıçını sındıran xalqa deyirsən qızın, 
Qızlara insan kimi baxmamaq imiş sözün, 
... Əfəndi bilib süzmə dəxi qaş-gözün, 
Kafir olub salmısan xaç, a Babayi-Əmir! 
Yumma, dəxi gözlərin aç, a Babayi-Əmir! 
Durma, şuluqdur işin, qaç, a Babayi-Əmir!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.