1. ƏDƏBİYYAT

Cəlil Məmmədquluzadənin imzaları

Cəlil Məmmədquluzadənin imzaları

Cəlil Məmmədquluzadənin imzaları

1.Axund Molla Tatarqulu
2.Anaş qurbağa
3.Allahpərəst
4.Ağzı oruc
5.Babı
6.Baksoyuz üzvü
7.Bekker
8.Bir nəfər
9.Bir Tiflisli
10.Adaş
11Bir nəfər ürəyi dağlı
12.Vələdüzzina
13.Vızvıza
14.Qadın
15.Qanmaz
16.Qarabağ camaəti
17.Qasımkənd ləzgisi
18.Qaxqulu
19.Qəcələ
20.Qorxaq
21.Qulu
22.Qızdırmalı
23.Dəli
24.Dəmdəməki
25.Dəngəsər
26.Dərdmənd
27.Dərin savadlı
28.DJ
29.DJ.Mamedkuliyev
30.Dinsiz
31.Ditdili
32.Donbalangöz
33.Əli şiəsi
34.Əmin
35.Zaqatalalı
36.Zəli
37.Novdanburun
38.Sultan Əbdül Həmid
39.Xuddu keçəl
40.Hazırın Naziri
41.Yuxu görən
42.Yuxusuz molla
43.Krılovdan tərcümə edən
44.Gah inanan, gah inanmayan
45.Goreşən
46.Gözü toxlu
47.Lağlağı
48.M.
49.M.Q
50.M.N.
51.Mamedquluzadə
52.Məşədi
53.Məşədi Mozalan
54.Məşədi Mozalanbəy
55.Mirzə Kəfənsiz
56.Mozalan
57.Mozalanbəy
58.Molla quş
59.Molla Əli
60.Molla Əmu
61.Molla İsmayıl Həsənzadə
62.Molla Nəsrəddin
63.Molla Nəsrəddinbəy
64.Molla Nəsrəddin idarəsindən təbib Mozalan
65.Molla Rzaqulu
66.Molla Fırıldaq
67.Molla Həsrət
68.Mömin
69.Müsəlman
70.Mığmığ
71.Nəşriyyatçı
72.O taylı
73.Paypiada
74.Pardalaq
75.Rəhmətlik
76.Sakini qəryeyi atbasan Məşədi Həsən Xəlilzadə
77.Sənin nökərin Mozalan
78.Söz yığan
79.Sultan əbdülhəmid
80.Sırtıx
81.Sırtığ oğlu sırtığ
82.Türkoğlu
83.uzundanışan
84.Utanmaz kəndli
85.Fotoqraf
86.Xabinuşin
87.Xəstə
88.Halvaçalan
89.Həbülmətinçi
90.Həqqədüz
91.Həzrət
92.Həmşəri
93.Hərəmzadə
94.Hərdəmxəyal
95.Həftəxəyal
96.Hophop
97.Hörümçək
98.C.
99.C.M.
100.Canlı ölülərin biri
101.Cəfəng
102.Cingöz
103.Cinun
104.Cızbızı
105.Cırtdan
106.Cırtdanqulubəy
107.Cırcırama
108.Şeytan
109.Şeyx Şirazi
110.Şəbehgərdan
111.Şiələr

 

Müəllif: Ağamir Ağamirli

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.