1. ƏDƏBİYYAT

Əliqulu Qəmküsar - Səndə, ey Qafqaz, ey gözəl gülzar

Əliqulu Qəmküsar - Səndə, ey Qafqaz, ey gözəl gülzar

Əliqulu Qəmküsar - Səndə, ey Qafqaz, ey gözəl gülzar

Əlibəy Hüseynzadə hazrathrinin Qafqasıyadm mühacirəti münasibatilə təhəssürat

Səndə, ey Qafqaz, ey gozəl gülzar,
Qəfb açılmaz gülü bənövşə solar.
Daima başqa aşıyanə açar,
Solsa giil, əndəlib olar naçar.
 
Nədən ey gülşeni-fünun ve odəb
Bu qeder xarsən bu dünyade?
Nə üçün bİlmədin? Ne oldu səbəb?
Geh vida eyləyir bu danədə?!

Ah, ey dahiyt-sütude-nihad
Bizə lütfünlə eylə etfi-nigah,
Səndən eylər bu millət istimdad.
Ona sizlərsiniz yeganə pənah.

Edib əsğa təhəssüratımızı,
Vətən olmaqda pürəsəf naçar
Getmə!.. Məyusü naümid bizi
Etmə, ey tutiyi-şəkərgöftar!

Cismü canımda ehtisasatım
Şu kədərli fəraqə nifrət edər.
Getdigin yerlərə xəyalatım
Sürünüb əczlə peykcə gedər!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

SON XƏBƏRLƏR

Ən çox baxılanlar