1. ƏDƏBİYYAT

Kişvəri - Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim

Kişvəri - Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim

Kişvəri - Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim

Əbirim, ənbərim, müşkim, ğəzalim, Çinü Maçinim,
Bənəfşəm, sünbülüm, laləm, gülüm, tazə gülüstanım.

Beheştim, düzəxim, hurim, qüsurim, nurimü narim,
Əzabım, rahətim, ruhum, mənim şəm’i-şəbistanım.

Kitabım, katibim, kilkim, yazılmış nameyi-ömrüm,
Dilazarım, cigərxarım, mələk surətlü nisanım.

Nigarım, dilbərim, yarım, vəfasız şuxi-dildarım,
Xəyalım, həmdəmim, fikrim, hədisim, şe’rü divanım.

Yüzi bədrim, sözi şəhdim, gözü ahu, saçı cadu,
Qədi ər’ər, təni mərmər, ləbi lə’li-Bədəxşanım.

Gözim, eynim, çirağım, afitabım, mərdümüm, çeşmim,
Zəbanım, fikrim, idrakım, sözüm təb’i-dürəfşanım.

Baharım, tazə gülzarım, pəri peykər, güləndamım,
Səmənbər tazə nəsrinim, mənim sərvi-xuramanım.

Meyü bəzmim, neyü çəngim, dilü dinim, xurü xabım,
Qərarü səbrim, aramım, nihani dərdə dərmanım.

Məta’im, mayeyi-ömrüm, qumaşım, nəqdimü nisyəm,
Əqiqim, gövhərim, kanim, bəhasız dürri-ğəltanım.

Cahan içrə mana sənsən muradü məqsədü məqsud,
Əzəl günində bağlanmış sənünlən əhdü peymanım.

Götür bürqə’ yüzün görgəz, inayət vəqtidür, şaha,
Nezə bolsun itab ilə xitabın afəti-canım.

Ğəmü ənduh ilən ölsəm, deməzsən, ey sənəm, xanı
Ğulamım, çakərim, itim, əsirim, bəndəfərmanım.

Cənabi-dövlətində Kişvəri bir quldur, sənsən
Bəgim, şahim, xudavəndim, ümidim, xosrovum, xanım

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Ən çox baxılanlar

Xəzər dənizinin tarixən 100-dək adı olmuşdur.

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR