Slimfit
  1. ƏDƏBİYYAT

Nəriman Nərimanov - Nadanlıq

Nəriman Nərimanov - Nadanlıq
Sakura

Nəriman Nərimanov - Nadanlıq

ӘFRADİ-ӘҺLİ-MӘСLİS
 
M ә һ ә m m ә d a ğ a--kәnd müәllimi, cavan oğlan, rus paltarında.
N a m a z--onun nökәri. 
Q u r b a n ә l i, N i y a z ә l i, A ğ a k i ş i, H a c ı A b d u l l a--kәndin mütәşәxxis adamları, 40 vә 50 yaşında, çöl libasında.
K o x a--kәndin yüzbaşısı.
Ö m ә r--Hacı Abdullanın böyük oğlu, oxumuş cavan, çәrkәzi libasda.
V ә l i--Hacı Abdullanın kiçik oğlu.
Ә Һ m ә d--Hacı Abdullanın nökәri.
Bir neçә kәnd adamları--Mәһәmmәd ağanin yanına әrizә yazdırmağa gәlәnlәr.
Y e t ә r--Hacı Abdullanın övrәti, 40 yaşında, çöl libasında.
G ü l p ә r i--Qurbanәlinin övrәti, 40 yaşında, çöl libasında.
M o l l a Q a s ı m--kәnd mollası, İran libasında.
M ә n s u r, Ş a m i l, P i r v e r d i, İ s m a y ı l-- Vәlinin qaçaq yoldaşları, һamısı yaraqlı.

 

Mündəricat:

Birinci məclis
İkinci məclis
Üçüncü məclis
Dördüncü məclis
Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Super qapıçı

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR