1. PSİXOLOGİYA

Psixoloji terminlər

Psixoloji terminlər

Psixoloji terminlər

Antaqonizm - barışılmaz ziddiyyət. bu zaman iki ziddiyyətin mübarizəsi ən kəskin formada olur.

Katarsis - ruhi sarsıntı və ya yaşanmış əzab-əziyyətin nəticəsində mənəvi saflaşma.

Bonvivan - öz həzzi üçün yaşayan insan, şən, əyyaş.

Prezumpsiya - əksi sübut olunana qədər həqiqət kimi qəbul edilən fərziyyə.

 

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.