1. ELM

Rum rəqəmləri

Rum rəqəmləri

Roma say sistemi — qədim Romada istifadə edilən say sistemi. Sistem qədim dövrlərdən istifadə edilmiş,…

Roma say sistemi — qədim Romada istifadə edilən say sistemi. Sistem qədim dövrlərdən istifadə edilmiş, orta əsrlərdə müəyyən qədər dəyişdirilmiş və müasir vəziyyətə düşmüşdür.

Bu sistemdə rəqəmləri müvafiq hərflərlə əvəz edirlər. Roma rəqəmləri əsasən nömrərlənmiş siyahılarda, siferblatlarda, tarixlərin və s. yazılmasında istifadə olunur.

Simvollar

Roma rəqəmlərinin yazılışında 7 simvoldan istifadə olunur

 
Simvol Qarşılığı
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Bu simvollar təkraralanma üsulu ilə Ərəb rəqəmlərinin yazılmasında istifadə olunur. Lakin bəzi hallarda qısalaşdırmaq üçün yerdəyişmədən də istifadə olunur. Məsələn 4 rəqəmi qısa olması üçün onu IIII yox IV kimi yazırlar; 40 rəqəmi də həmçinin XXXX yox, XL kimi yazılır.

5 milyondan yuxarı rəqəmlərin yazılışı müxtəlif cür olur.

 

Roma rəqəmləri

1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
20 XX
30 XXX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D; IƆ
600 DC; IƆC
700 DCC; IƆCC
800 DCCC; IƆCCC
900 CM; CCIƆ
1000 M; ↀ; CIƆ
2000 MM; CIƆCIƆ
3000 MMM; CIƆCIƆCIƆ
3999 MMMCMXCIX
4000 MV; ↀↁ; CIƆIƆƆ
5000 V; ↁ; IƆƆ
6000 VM; ↁↀ; IƆƆCIƆ
7000 VMM; ↁↀↀ; IƆƆCIƆCIƆ
8000 VMMM; ↁↀↀↀ; IƆƆCIƆCIƆCIƆ
9000 MX ↀↂ; CIƆCCIƆƆ
10 000 X; ↂ; CCIƆƆ
20 000 XX; ↂↂ; CCIƆƆCCIƆƆ
30 000 XXX; ↂↂↂ; CCIƆƆCCIƆƆCCIƆƆ
40 000 XL; ↂↇ; CCIƆƆIƆƆƆ
50 000 L; ↇ; IƆƆƆ
60 000 LX; ↇↂ; IƆƆƆCCIƆƆ
70 000 LXX; ↇↂↂ; IƆƆƆCCIƆƆCCIƆƆ
80 000 LXXX; ↇↂↂↂ; IƆƆƆCCIƆƆCCIƆƆCCIƆƆ
90 000 XC; ↂↈ; CCIƆƆCCCIƆƆƆ
100 000 C; ↈ; CCCIƆƆƆ
200 000 CC; ↈↈ; CCCIƆƆƆCCCIƆƆƆ
300 000 CCC; ↈↈↈ; CCCIƆƆƆCCCIƆƆƆCCCIƆƆƆ
400 000 CD; CCCIƆƆƆIƆƆƆƆ
500 000 D; IƆƆƆƆ
600 000 DC; IƆƆƆƆCCCIƆƆƆ
700 000 DCC; IƆƆƆƆCCCIƆƆƆCCCIƆƆƆ
800 000 DCCC
900 000 CM
1 000 000 M
2 000 000 MM
3 000 000 MMM
4 000 000 MV
5 000 000 V
6 000 000 VM
7 000 000 VMM
8 000 000 VMMM
9 000 000 MX
Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.