6 iyun 2020, şənbə
.
.
Şahdağ Milli Parkı

Şahdağ Milli Parkı

Ərazisi 14613,1 hektar olan Şahdağ Milli Parkının yaradılmasında məqsəd çoxlu sayda endemik və nəsli kəsilməkdə olan növlər və transsərhəd köçəri heyvanlar da daxil olmaqla qlobal əhəmiyyətli dağ meşələri və yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşən otlaqlar ekosisteminin bərpası, qorunması və idarə edilməsi, torpağın münbit qatının qorunub saxlanılması, ərazi üçün xarakterik olan fauna və flora növlərinin qorunması, artırılması və zənginləşdirilməsi, həmçinin, təbii kompleksin sabitliyinin tənzimlənməsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması, eləcə də ətraf mühitin monitorinqi, əhalinin ekoloji cəhətdən maarifləndirilməsi və böyük turizm potensialı olan ərazidə ekoturizmin inkişafının təmin edilməsidir. Səhifəmizin əməkdaşı Qurban Hüseynovun Şahdağ milli parkında çəkdiyi fotoları sizə təqdim edirik. Foto:Qurban Hüseynov - Samsung note 3 Mənbə: https://www.facebook.com/greetingsfromazerbaijan

253 Baxış

X