Slimfit
  1. ƏDƏBİYYAT

Saib Təbrizi - Məni məhrum edən rüxsaridən zülfi-pərişandır

Saib Təbrizi - Məni məhrum edən rüxsaridən zülfi-pərişandır
Sakura

Saib Təbrizi - Məni məhrum edən rüxsaridən zülfi-pərişandır

Mǝni mǝhrum edǝn rüxsaridǝn zülfi-pǝrişandır, 
Bu dǝryayi-lǝtafǝt mövci-ǝnbǝr içrǝ pünhandır.
 
Əgǝr xürşidi-taban ilǝ sǝnsiz hǝmşǝrab olsam, 
Lǝbi-lǝli-meyalüdi gözümğǝ qanlu peykandır. 

Dǝdü-dami müsǝxxǝr eylǝyübdür cǝzbei-eşqin, 
Dügün Mǝcnuni-şeyda başına çǝtri-Süleymandır. 

Mǝni mǝkri-rǝqib avarǝ qıldı yar kuyindǝn, 
Çıxaran Adǝmi firdosidǝn tǝzviri-şeytandır. 

Qaçan aşiqlǝrin fikrinǝ düşdü ol ǝqiqi-lǝb 
Ki, onun bir qara gözlülǝrindǝn abi-heyvandır. 

Müsǝlmanam, deyir mǝstin, içir aşiqlǝrin qanın, 
Mǝnǝm kafir, ǝgǝr ol düşmǝni-iman müsǝlmandır. 

Mǝhǝbbǝt ǝhli hǝngi-camu nişati-dǝrdidǝn dönmǝz, 
Neçün çǝksün xümar olkim hǝmişǝ içdigi qandır? 

Mǝni-xaki nǝ tǝnha olmuşam Mǝcnun kimi rüsva, 
Ki, ol dǝrddǝn fǝlǝk sǝngi-mǝlamǝt içrǝ pünhandır. 

Fǝlǝklǝr qan içǝr gördükdǝ tǝcrid ǝhlini, Saib, 
Ki, yuqsizlar hǝramilǝr göziğǝ tiği-üryandır.

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Kosmik stansiya öz çəkisində olan qızıldan 30 dəfə bahadır.

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR