1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana'ya asker sevki için vapur hazırlanması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana'ya asker sevki için vapur hazırlanması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana'ya asker sevki için vapur hazırlanması

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi

İdare-i Mahsusa Nezâret-i Behiyyesi'ne

Saadetli efendim hazretleri

Adana'da idâme-i asayiş için Gelibolu'dan bir taburla İkinci Ordu mıntıkasından diğer bir taburun Mersin'e sevki için kumandanlığa tebligât icra olunduğundan bahisle asâkir-i merkûmeyi mahall-i mezkûra îsâl için icab eden vapurların serî‘an ihzâr ve tahriki lüzumu Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden izbâr kılınmakla ber-vech-i iş‘âr iktizâsının âcilen ifasına himmet olunması siyâkında tezkire-i muhibbî terkîm olundu.

Fî 24 Rebîülevvel sene 327 - Fî 2 Nisan sene 325

Sadrıazam

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.