1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Amerika Elçiliği'ne ait telgrafların alıkonulmaması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Amerika Elçiliği'ne ait telgrafların alıkonulmaması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Amerika Elçiliği'ne ait telgrafların alıkonulmaması

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 26 Rebîülevvel sene 327 - 4 Nisan sene 325

Telgraf

Adana Vilâyeti'ne

Adana'da Amerikalı iki rahibin katledildiği şâyi‘ olup buna dair mahalli konsolosundan sefârete şimdiye kadar bir iş‘âr vuku bulmaması ol bâbda sefârete yazılan telgrafnâmelerin telgrafhânece tevkif edilmekde olmasına haml olunmakda bulunduğu Amerika Sefâreti nâmına ifade kılındığından hakikat-i hâlin serî‘an iş‘ârıyla beraber sefâret nâmına telgrafhâneye tevdî‘ edilmiş telgraflar var ise bilâ-te’hir keşîde etdirilmesi ihtar olunur.

Telgraf ve Posta Nezâreti Vekâlet-i Behiyyesi'ne

Sefâretden Adana konsolosuna ve konsoloslukdan sefârete çekilmek üzere tevdî‘ olunan telgrafnâmelerin gerek buraca gerek oraca tevkif edilmekde bulunduğu istidlâl kılındığı Amerika Sefâreti'nden ma‘raz-ı şikâyetde ifade olunduğundan sefârete aid olmak üzere tevdî‘ edilmiş telgrafnâmeler var ise hemen keşîde edilmesi lüzumunun icab edenlere serî‘an tebliğine himmet.

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.