7 Nisan 2020 Salı
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Cebel-i Bereket sancağına yardım gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Cebel-i Bereket sancağına yardım gönderilmesi

238 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Cebel-i Bereket sancağına yardım gönderilmesi

Telgrafnâme
Geldiği Mahal: Adana
Numara: 1390

Gayet müsta‘celdir.

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'ndan mütevâliyen alınan dört kıt‘a telgraf zîre derc edildi. Bi'd-defaât arz olunduğu vechile livânın ahvâl-i vahîmesine karşı buradan zerre kadar bir muâvenet kat‘iyyen mümkün olamamakda bulunduğundan bir tedbir-i âcil ittihâzına nazar-ı merhamet ve şefkat-i fahîmânelerini tekrar isticlâba müsâra‘at eylerim. Fermân.

Fî 4 Nisan sene 325

Adana Valisi
Cevad

Suret

Buradaki mahbuslar boşandılar. Payas'dakiler de zâbıtayı tehdid ediyorlarmış. Cephâneleri bitmiş. Başa çıkmazlarsa onların tahliyesi müdüre ve kâfi cephâne yetişdirilmesi İskenderun Kumandanlığı'na yazıldığı; Ermenilerin hücumu tezyîd ve etraf ateş içinde bulunduğundan feryadımızın is‘âfıyla asker yetişdirilmesi müsterhamdır.

Diğer Suret

İslâmdan telefât pek çokdur. Bir kere ric‘at ederlerse maâzallah Ermeniler soluğu Adana'da alırlar. İmdad, el-eman, imdad!

Diğer Suret

Dörtyol'a mücâvir kara[1] Ocaklı, Azizli[2] ve sair karyelerdeki ahali-i Müslimesi'nin cephânesi bitdiğinden serî‘an İskenderun'dan martin ve kapaklı ve Winchester cephânesi yetişdirilmesi müsterhamdır.

Diğer Suret

Osmaniye Tabur Deposu'nda dört yüzü mütecâviz mavzer varmış. Ahaliye tevzî‘ edilmesinin ve kısmen buraya irsâlinin binbaşıya irâde buyurulması müsterhamdır.


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 4 Nisan sene 325

Telgrafnâme

Adana Vilâyeti'ne

C. fî 4 Nisan sene 325. Vilâyet-i behiyyelerine sevk olunmak üzere Gelibolu ve Dedeağaç'dan iki tabur asâkir-i Osmaniyye tertib olunarak derdest-i i‘zâm bulundukları iş‘âr olunmuş idi. Konya Redîf Fırkası'nın en yakın mevâki‘inden dört taburun daha sevki için dün akşam Harbiye Nezâretince emir verilmiş ve tesrî‘-i sevkleri zımnında Konya Vilâyeti'ne de telgrafla tebligât icra kılınmış olduğundan asâkir-i mezkûrenin muvâsalatlarına kadar vilâyetçe de mümkün olabilecek tedâbîre müsâra‘atla vukuâtın men‘-i tevessü‘ü çaresinin istikmâli lüzumu tekrar olunur.

Konya Vilâyeti'ne Adana'da zuhur eden vukuâtdan dolayı Konya Redîf Livâsı'nın en yakın mevâki‘inden dört taburun Adana'ya sevki için Harbiye Nezâreti'nden emir verilmiş olduğundan efrâd-ı merkûmenin tesrî‘-i sevkleri için vilâyetçe de lâzım gelen teshîlât ve muâvenetin ifasına müsâra‘at kılınması.

 1.  Doğrusu "karye-i" olmalıdır.
 2.  Doğrusu "Üzerli" olmalıdır.

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0 Yorum
 • anonymous user
  Yorumu gönder
 • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE