1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Kozan'a askeri yardım gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Kozan'a askeri yardım gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Kozan'a askeri yardım gönderilmesi

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 29 Rebîülevvel sene  327 - 7 Nisan sene 325

Tezkire

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Kozan'daki ahvâlin gitdikçe kesb-i vehâmet etmekde bulunduğuna dair mutasarrıflıkdan alınan telgrafnâmenin nakliyle en yakın mahalden hiç olmazsa iki bölük nizâmiyenin i‘zâmı derece-i vücûbda olduğunu mutazammın Adana Vilâyeti'nden vârid olan telgrafnâme leffen savb-ı devletlerine irsâl kılınmış olmakla mündericâtına nazaran iktizâsının âcilen ifa ve inbâsına ve melfûfun iadesine himmet.

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.