1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Mersin sahillerine kruvazör gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Mersin sahillerine kruvazör gönderilmesi

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Mersin sahillerine kruvazör gönderilmesi

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 7 Nisan sene 325

Bahriye Nezâret-i Aliyyesi'ne

Adana Vilâyeti'nde zuhur eden iğtişâşın teskinine medâr olmak üzere sevâhilin muhafaza ve inzibâtda bulundurulması iktizâ etdiğinden serî‘an bir kruvazör ihzârıyla derûnuna bir bölük bahriye silah-endâz asker irkâb olunarak Mersin sevâhiline i‘zâmı ve gitdikleri mahallerde efrâd-ı askeriyenin müsellahan harice çıkmamaları esbâbının istikmâli hususunun nezâret-i celîlelerine havalesi Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca tezekkür kılınmakla iktizâsının serî‘an ifasına himmet.Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER