1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Misis, Haçin ve Bahçe kazalarındaki son durum

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Misis, Haçin ve Bahçe kazalarındaki son durum

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Misis, Haçin ve Bahçe kazalarındaki son durum

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
351

Hulâsa: Misis Redîf Taburu dairesinde mütehassıl iğtişâş hakkında

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Misis Redîf Taburu dairesinde mütehassıl iğtişâşda fî 3 Nisan sene 325 günü akşamına kadar İslâmdan yirmi sekiz maktûl ve altı mecrûh ve Ermenilerden yedi maktûl ve on mecrûh vuku bulduğu Adana Fırkası Kumandanlığı'nın iş‘ârına atfen Beşinci Ordu Müşiriyeti'nden vârid olan telgrafnâmede izbâr kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 27 Rebîülevvel sene 1327 - Fî 5 Nisan sene 1325

Harbiye Nâzırı
Edhem


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 38
Tarih: 28 Rebîülevvel sene 327 - 6 Nisan sene 325

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

4 Nisan sene 325 tarihli tezkireye zeyldir.

Haçin ve Bahçe cihetlerinde iğtişâşât devam etmekde olduğundan ve redîf taburlarıyla iade-i asayiş mümkün olamayacağından bahisle bir fırka-i nizâmiye i‘zâmı lüzumuna dair Adana Vilâyeti'nden bu kere vârid olan telgrafnâme dahi leffen savb-ı devletlerine irsâl kılınmakla meâline ve iş‘ârât-ı sâbıkaya nazaran iktizâ-yı hâlin müsâra‘aten ifa ve inbâsına himmet.

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.