9 Nisan 2020 Perşembe
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Muhtaç durumdaki Ermenilere yardım edilmesi talebi / Adana'da yeniden başlayan olaylara karşı tedbir alınması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Muhtaç durumdaki Ermenilere yardım edilmesi talebi / Adana'da yeniden başlayan olaylara karşı tedbir alınması

204 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Muhtaç durumdaki Ermenilere yardım edilmesi talebi / Adana'da yeniden başlayan olaylara karşı tedbir alınması

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Haleb
Mahalli Numarası: 6192

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Vilâyet dahilinde Kırıkhan'da ve Cisr Kazası'nın Keseb karyesinde vâki olan ahvâl-i müessifeden nâşi Kırıkhan'dan Belen'e ve Keseb'den Lazkiye'- ye iltica eden ve Adana'nın Bahçe cihetlerinden Maraş kurâsına gelen Ermenilerin ale'l-ekser hâneleri ihrâk ve eşyaları umumen yağma edilmiş olduğu cihetle bunların aç ve çıplak bırakılmaları caiz olamayacağından kendi kendilerine te’min-i maişet edinceye kadar iâşeleri için hükûmetçe mebâliğ-i kâfiye tahsisine müsâra‘aten müsaade ve keyfiyetin emr u irâde buyurulması müsterhamdır.

Fî 14 Nisan sene 325

Haleb Valisi
Reşid


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 294
Tarih: 8 Rebîülâhir sene 327 - 15 Nisan sene 325

Adana Vilâyeti'ne

Merkez-i vilâyetde iğtişâşâtın teceddüd etdiği haber alındığından bu bâbda olan malumâtın ve el-hâletü hâzihî vilâyetin hangi mevkilerinde sükûn hâsıl olup hangi mevkilerde müsâdemât devam etmekde bulunduğunun ve oralarda el-yevm ne mikdar asker mevcud olduğunun hemen iş‘ârıyla beraber kumandanlıkla bi'l-muhabere sükûn hâsıl olan mahallerden mümkün olan kuvvetin hemen bi't-tefrîk icab eden mahallere sevki ve tarafeyne rüesâ-yı ruhâniye ve müteneffizân vesâtatıyla tekrar nesâyih-i müessire icrasıyla müsâdemâta bir dakika evvel nihayet verilmesi esbâbının istikmâline derece-i nihayede gayret edilmesi kemâl-i ehemmiyetle tavsiye olunur.

İdare-i Mahsusa Nezâreti'ne

Hudeyde Vapuru'yla sevk olunan askerin Mersin'e ne vakit vâsıl olduğunun serî‘an tahkik ve iş‘ârı.

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE