1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Olayların Antakya'ya da sıçraması ve alınan tedbirler

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Olayların Antakya'ya da sıçraması ve alınan tedbirler

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Olayların Antakya'ya da sıçraması ve alınan tedbirler

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Haleb
Sevk Numarası: 510

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Bugünkü telgrafnâmeye zeyldir. Antakya'da dahi kıtâl ve iğtişâşın dehşetli bir suretde başladığı şimdi kaymakamlıkdan bildirildi. Tedâbîr-i askeriye ittihâzı derhal Beşinci Ordu Müşiriyeti'ne iş‘âr kılınmışdır. Emr-i cevabî-i devletlerine kemâl-i şiddetle muntazırım. Ol bâbda.

Fî 6 Nisan sene 325

Vali
Reşid


Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 29 Rebîülevvel sene 327 - 7 Nisan sene 325

Müsta‘cel

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye ve Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Antakya'da dahi kıtâl ve iğtişâşın dehşetli bir suretde başladığı kaymakamlığından bildirilmesi üzerine tedâbîr-i askeriyenin sür‘at-i ittihâzı lüzumunun Beşinci Ordu Müşiriyeti'ne iş‘âr kılındığı Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'nden alınan 6 Nisan sene 325 tarihli telgrafnâmede bildirilmiş //ve tedâbîr-i lâzımenin serî‘an ittihâzı Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne izbâr kılınmış olmakla ol bâbda.//

Telgraf

Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'ne

C. 6 Nisan sene 325. Antakya'da da zuhur eden iğtişâşın basdırılması için icab-ı hâlin serî‘an icrası lüzumu Harbiye Nezâreti'ne bildirilmekle cihet-i askeriyece tertib ve sevk edilecek kuvve-i askeriyenin vürûduna kadar vesâit-i mevcude ile şûrişin teskini ve ahali-i Müslime ve gayr-ı müslimeden ileri gelenleri vesâtatlarıyla her iki taraf ahalisine nesâyih ve vesâyâ-yı lâzıme icrasıyla beraber müessesât-ı ecnebiye ve ecânibin muhafaza-i selâmet ve masûniyeti esbâbının istikmâline itina buyurulması ehemmiyetle tavsiye olunur.

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.