20 Şubat 2020 Perşembe
.
Adana
.
chevron_left chevron_right
EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Silifke'den Adana'ya asker sevki

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Silifke'den Adana'ya asker sevki

189 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Silifke'den Adana'ya asker sevki

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

24 Rebîülevvel sene 327 tarihli zabıtnâme suretidir.

Dahil-i vilâyetde iğtişâşât kesb-i vüs‘at etmekde olup mevcudun te’min-i inzibât edecek derecede bulunmadığı cihetle İkinci Ordu'ya mensub Silifke Redîf Alayı'nın hemen silah altına alınarak Mersin tarîkıyla serî‘an Adana'ya yetişdirilmesi zımnında kumandanlığa tebligât ifası hakkında Adana Vilâyeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gelen 2 Nisan sene 325 tarihli telgrafnâme kırâet olundu. Siyâk-ı iş‘âra nazaran mezkûr Silifke Redîf Alayı'nın silah altına alınarak Adana'ya sevki te’min-i inzibât için lâzımeden bulunduğundan hemen icra-yı icabı zımnında Harbiye Nezâreti'ne me’zûniyet i‘tâsı ve vilâyete malumât verilmesinin Dahiliye Nezâreti'ne cevaben iş‘ârı tezekkür kılındı.

İmzalı aslına mutabıkdır.
(Mühür)
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE