1. EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 17 Nisan sene 325

Adana Vilâyeti'ne

Bugünlerde Çokmerzimen'de yine bir vak‘a zuhuru melhûz bulunduğu mevsûkan haber veriliyor. Dünkü telgrafla da bildirildiği üzere bu gibi vekâ-yi‘in kable'z-zuhur önü alınmasına aid tedâbîrin istikmâli mütehattim olduğundan kumandanlıkla bi'l-müzâkere mahall-i mezkûra serî‘an lüzumu kadar kuvve-i askeriye tertib ve isrâ ve memurîn-i mülkiye ve zâbıtaya da vesâyâ-yı şedîde icra kılınarak ve daha ne gibi tedâbîre tevessül lâzım ise bi-tamamihâ ifa olunarak gerek orada ve gerek vilâyetin cihât-ı sairesinde en küçük bir vak‘anın bile zuhuruna imkân bırakılmaması ve adem-i takayyüd eseriyle bundan böyle her nerede vukuât zuhur edecek olursa memurîn-i mahalliyenin şedîden mes’ul tutulacaklarının da ilâve-i tebligât edilmesi ehemmiyetle tavsiye olunur.Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER