Ens.az
17 Ağustos 2019 Cumartesi
.
chevron_left chevron_right
EDEBİYAT

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

89 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Yeni olaylar çıkmaması için tedbir alınması

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 17 Nisan sene 325

Adana Vilâyeti'ne

Bugünlerde Çokmerzimen'de yine bir vak‘a zuhuru melhûz bulunduğu mevsûkan haber veriliyor. Dünkü telgrafla da bildirildiği üzere bu gibi vekâ-yi‘in kable'z-zuhur önü alınmasına aid tedâbîrin istikmâli mütehattim olduğundan kumandanlıkla bi'l-müzâkere mahall-i mezkûra serî‘an lüzumu kadar kuvve-i askeriye tertib ve isrâ ve memurîn-i mülkiye ve zâbıtaya da vesâyâ-yı şedîde icra kılınarak ve daha ne gibi tedâbîre tevessül lâzım ise bi-tamamihâ ifa olunarak gerek orada ve gerek vilâyetin cihât-ı sairesinde en küçük bir vak‘anın bile zuhuruna imkân bırakılmaması ve adem-i takayyüd eseriyle bundan böyle her nerede vukuât zuhur edecek olursa memurîn-i mahalliyenin şedîden mes’ul tutulacaklarının da ilâve-i tebligât edilmesi ehemmiyetle tavsiye olunur.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE

X