5 Nisan 2020 Pazar
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
TARİH

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana Olayları hakkında çıkan asılsız haberlerin yalanlanması

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana Olayları hakkında çıkan asılsız haberlerin yalanlanması

178 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Adana Olayları hakkında çıkan asılsız haberlerin yalanlanması

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Sevk Numarası: 1030

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Adana Hâdisesi hakkında İzmirce bazı şâyi‘ât-ı kâzibenin zuhuru üzerine istîzâh-ı hâle dair İzmir Vilâyeti'nden alınan fî 18 Nisan sene 325 tarihli ve şifreli telgrafnâmeye yazdığım cevab malum-ı âlîleri buyurulmak ve ilân-ı resmî işaretli ma‘rûzât-ı telgrafiyemden başka bunun da ilânıyla beraber tensîb buyurulursa inkıtâ‘-ı şüyû‘ât-ı kâzibe zımnında vilâyâta bildirilmek üzere aynen zîre naklolundu. Fermân.

Fî 19 Nisan sene 325

Adana Valisi
Mustafa Zihni

Suret

C. fî 18 Nisan sene 325 şifre. Hamd olsun bütün vilâyetde asayiş iade olundu. Tahkîm-i asayişe takviyet verilmekdedir. Askerden bir kısmının ihtilâlcilere iltihakının kat‘an asl u esası yokdur. Beşinci Ordu Erkân-ı Harbiye Reisi Miralay Mehmed Ali Beyefendi Kuvâ-yı Mürettebe kumandanıdır. El-yevm vilâyetin hiçbir noktasında hâdisât ve iğtişâşât kalmamış olduğunun ve hatta silah altına alınmış bulunan Tarsus ve Mersin Redîf Taburları da terhis kılınmış idüğünün ve iş‘âr buyurulan şâyi‘âtın erâcîf-i harfiyeden ibaret olup bedhâhân tarafından tasnî‘ edilen ükzûbenin resmen ve tekziben ilân buyurulması müsterhamdır. Mersin'deki sefâin-i ecnebiye kumandanları dünkü gün Adana'ya nezd-i çâkerîye gelerek asayişin intizamını re’ye'l-ayn müşahede ile beyân-ı memnuniyet etmişlerdir.

Fî 18 Nisan sene 325


Dahiliye
Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 144
Tarih: 20 Nisan sene 325

Telgrafnâme

Adana'dan Mâadâ Bilumum Vilâyât ve Elviye-i Gayr-ı Mülhakaya

Adana Hâdisesi hakkında bazı mahallerce bir takım mübâlağalı rivayât ve şâyi‘ât deverân etmekde olduğu anlaşılmış olup halbuki Adana Vilâyeti'nden alınan malumâta nazaran el-yevm bütün vilâyetde asayiş iade olunarak vilâyetin hiçbir noktasında hâdisât ve iğtişâşâtdan eser kalmamış ve maa-zâlik bir kat daha tahkîm-i asayişe çalışılmakda bulunduğu ve silah altına alınmış olan Tarsus ve Mersin Redîf Taburlarının adem-i lüzumuna binâen terhis edildiği ve Mersin'deki sefâin-i ecnebiye kumandanları Adana'ya kadar gelerek asayiş ve intizamı müşahede etmeleriyle vilâyete beyân-ı memnuniyet eyledikleri müstebân olduğundan bedhâhân tarafından tasnî‘ edilen erâcîfin resmen tekzibiyle hakikat-i hâlin ilânı ta‘mimen vilâyâta tebliğ edilmiş olmakla oraca da ona göre iktizâ-yı hâlin ifası.

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE