28 Ocak 2020 Salı
.
16
Adana
.
chevron_left chevron_right
TARİH

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Kennedy isimli İngiliz'in Dörtyol'daki faaliyetleri

II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Kennedy isimli İngiliz'in Dörtyol'daki faaliyetleri

160 Gösterim
II. Abdülhamid - Adana Katliamı/Kennedy isimli İngiliz'in Dörtyol'daki faaliyetleri

İskenderun kumandanı eşliğinde Cebel-i Bereket sancağına gelen ve ertesi gün geri dönen nasihat heyeti içerisinde yer alan Mr. Kennedy isimli Protestan bir İngiliz'in heyetle birlikte dönmeyip Dörtyol'da kaldığı ve sanki resmî bir görevi varmış gibi davranarak Ermenilerle ilgili konularda muhabereye başladığı, önceleri Dörtyol Hıristiyanlarına nasihat için gelen birisi olarak görüldüğü, ancak Dörtyol'a geldiği günün gecesinde Ermenilerin şiddetli ateşe başlaması ve kendisinin de dönmeyip yapılan iş ve işlemlere karışmasının oradaki Hıristiyan vatandaşları kışkırttığı kanaati uyandırdığı, hatta kumandana hitaben Düvel-i Selâse konsolos ve amirallerinin temsilcisi olduğuna dair tehdit dolu bir de yazı gönderdiği, daha sonra Dörtyol'a gelen bir amiral ile birlikte oradan ayrıldığı (Tarih: 2 Mayıs 1909) (DH. MKT, 2798/95)

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 2791

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

İskenderun kumandanının refakatinde Cebel-i Bereket'e vürûd eden Hey’et-i Nâsıha ferdâsı gün yerlerine avdet etmiş iken Hey’et erkânından Mister Kennedy nâm bir İngiliz Protestan Dörtyol'da kalmış ve bu kere de kendisine bir sıfat-ı resmiye takınarak Ermenilere aid hususât hakkında muhaberâta başladığı ve bu adamın sıfat ve salâhiyetinin derecâtına dair henüz bir tebligât olmayıp kendisinin tarafeyne ve bilhassa Dörtyol Hıristiyanları'na nasihat için İskenderun kumandanının beraber getirmiş olması hüsn-i niyetle telakki edilmiş ise de mûmâileyh vapurdan çıkar çıkmaz o gün Dörtyol'a girdiği ve o gece Ermeniler şiddetle ateş etmeğe başlayıp mûmâileyh de avdet etmediği gibi muamelâta da müdahalâta kıyâm eylemesinden nâşi bunun nasihat için değil ahvâl-i hariciyeden haberi olmayan sade-dil Hıristiyanlara bir takım emeller ihsâs ederek ifsâdâtda bulunduğuna şübhe bırakmadığı ve Dörtyol'da bir tek ecnebi olmayıp bütün ahalisi tebaa-i Osmaniyye'den olduğu hâlde Mister Kenned[y'n]in ertesi gün kumandan-ı mûmâileyhe yazdığı bir varakada Düvel-i Selâse konsolosları ve amiralleri tarafından murahhas olarak gelmiş iken hâlâ işin bitmemesi sebebiyle müteheyyi’-i avdet olduğunu iş‘âr ve tehdid etmesine nazaran ahvâl şâyân-ı tedkik görüldüğü ve maamâfih asayiş iade olunup bir vazifesi var ise bile zaten hitâm bulduğundan kendisinin Dörtyol'da bulunmasına mahal kalmadığı ve ba‘demâ Dörtyol'a gelip gidecek tebaa-i ecnebiyenin esbâb-ı azîmetleri esbâb ve azîmetleri hafî,[1] livâya malumât verilmedikçe kendi kendilerine salıverilmemeleri lüzumu Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'ndan mevrûd fî 16 Nisan sene 325 tarihli telgrafnâmede iş‘âr olmuşdur ve bugünkü tarihle gelen telgrafda da mûmâileyh Mister Kenned[y'n]in dünkü gün Dörtyol'a gelen amiral ile avdet eylediği bildirilmiş olmakla li-ecli'l-malumât ma‘rûzdur.

Fî 18 Nisan 325

Adana Valisi
Mustafa Zihni


Dahiliye Mektubî Kalemi
Tarih: 11 Rebîülâhir sene 327 - 19 Nisan sene 325

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

İskenderun kumandanı refakatinde Cebel-i Bereket'e giden Hey’et-i Nâsıha ertesi gün avdet etmiş iken bunlar miyânında bulunan Mister Kennedy nâmında bir İngiliz'in Dörtyol'da kalarak ve Düvel-i Selâse konsolosları ile amiraller taraflarından meb‘ûs bir murahhas olduğunu beyân ile kendine sıfat- ı resmiye vererek umûr ve muamelâta müdahale ve maa-hâzâ icab edenlere nesâyih-i lâzıme ifa edecek yerde ahvâlden gafil ve pek sade-dil olan Hıristiyanları ifsâdât ve telkinât ile bir takım âmâle imâle etmekde olup halbuki orada bir ecnebi bile bulunmadığı cihetle mûmâileyhin orada kalmasına mahal olmadığı Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'ndan bildirilmiş ve merkûmun muahharan oraya gelen amiral ile birlikde avdet eylemiş olduğuna dair Adana Vilâyeti'nden alınan telgrafnâmenin sureti leffen // huzur-ı sâmî-i fahîmânelerine takdim kılınmış. ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne de i‘tâ-yı malumât olunmuşdur. Ol bâbda. // tisyâr kılınmışdır. Ol bâbda.

 1.  Doğrusu "hakkında" olmalıdır.

Diqqət! Ens.az saytına məxsus materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad edilməlidir. Mətndə səhv tapdıqda, onu seçib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərməyinizi xahiş edirik.


Android ƏS olan smartfonunuz varsa, xəbərləri daha rahat oxumaq üçün bu linkə keçərək Play Store mağazasından Ens.az proqramını endirib quraşdıra bilərsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0 Yorum
 • anonymous user
  Yorumu gönder
 • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE