7 Nisan 2020 Salı
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/15. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/15. bölüm/Heyet-i Vekile listeleri ve Heyet-i Vekile riyasetine intihabı muhtemel simalar

373 Gösterim
Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/15. bölüm

Heyet-i Vekile’nin istifası, tahakkuk ettiği dakikadan itibaren, Meclis azası, Meclis odalarında, evlerinde grup grup toplanarak yeni Heyet-i Vekile listeleri tertibine başladılar. Bu hal, Teşrinievvel’in 28’inci günü geç vakte kadar devam etti. Hiçbir grup, umum Meclis’çe şâyân-ı kabul olacak ve efkâr-ı umumiye-i milletçe hüsn-i telâkki edilecek esâmiyi muhtevi bir namzet listesi tespit edemiyordu. Bilhassa vekâletlere namzet düşünülürken, o kadar çok hâhiş-ker ve taliplerle karşı karşıya kalıyorlardı ki herhangi birinin diğerlerine tercihi suretiyle tespit olunacak listeyi kabul ettirmekteki müşkilât, liste tertip etmekle meşgûl olanları yeis ve endişeye düşürdü. Gerçi İstanbul’un bazı gazeteleri bazı zevâtın fotografilerini derc ederek Heyet-i Vekile Riyâseti’ne intihâbı muhtemel “muhterem sima”lar ihtarıyla nazar-ı dikkati celp etmekte kusur etmedi. Gerçi gayretli bazı gazeteciler 28 Teşrinievvel günü erkenden, “İstanbul’un yüzünü örten sabah sisinin ördüğü gaze henüz sıyrılırken, deniz semadan, sahillerden akseden renklerle boyanmış, hareketsiz duruyorken”, Marmara’nın sakin sinesini yararak ilerleyen Seyr-i Sefainin vapuruyla Kalamış iskelesine çıkıyor.. Yolda, Rauf Bey’e tesâdüf ediyor... Ondan sonra “büyük bir bahçenin içinde, güzel Kalamış köşkünün, mükemmel bir surette mefruş ve müzeyyen salonuna” dahil oluyor ve köşk mukîminin, muhtelif meseleler hakkında aldığı mütâlaasını, bilhassa “hâkimiyet-i milliyemizi her şeye ve her şeye (!) karşı sıyânet edelim...” nasihatini neşir ile efkârı tenvîre hizmette tekâsül göstermiyor, fakat bu ihtar ve irşadlar Ankara’ya müessir olamıyordu.

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE