1. TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/15. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/15. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/15. bölüm/Hâkimiyet-i milliyemizi her şeye ve her şeye (!) karşı sıyânet…

Efendiler, her şeye ve her şeye (!) karşı hâkimiyet-i milliyenin sıyâneti tavsiyesinde bulunan zat, Halife’nin iltifatını “lûtf-i ilâhî” telâkki eden zattır!

Bazı gazetelerin, Konya’ya memur Fuat Paşa’nın, 28’de İstanbul’a muvâsalatında onun, Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey ve daha diğer birçok zevât tarafından istikbâl edildiğini ilân eden telgrafnameleri ve Rauf Bey’le Kâzım Karabekir Paşa’nın resimlerini derc ederek Mondros Mütarekesi’ni, Kars’ın istilâsını hatırlatmak için yazdıkları yazıları dahi kâfi derecede nazar-ı dikkati celbe medâr olamadı.Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER