1. TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/2. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/2. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/2. bölüm/Erzurumluların yardımları

Efendiler, askerlikten istifamı müteakib, Erzurum halkının bilâ-istisna ve Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum şubesinin, hakkımda pek bâriz bir surette gösterdikleri itimat ve samimiyetin bende bıraktığı unutulmaz hatırayı, burada, alenen zikretmeyi bir vecibe addederim. Cemiyetin Erzurum şubesinden aldığım 10 Temmuz 335 tarihli tezkerede, “cemiyetin başına geçmemi ve heyet-i faâle riyâsetini kabul etmemi teklif ediyorlar ve beraber çalışmak üzere tayin ve tefrîk ettikleri beş zatın isimlerini” bildiriyorlardı.

Bu beş zat; Raif Efendi, mütekaid Binbaşı Süleyman Bey, mütekaid Binbaşı Kâzım Bey, Albayrak gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursunbeyzade Cevat Bey idi. Bahsettiğim tezkerede, Rauf Bey’in de heyet-i faâle riyâset-i sâniyeliğine intihap edildiği bildiriliyordu (Vesika: 36).

Bu tarihlerde, Erzurum Şubesi Heyet-i İdaresi Reisi Raif Efendi ve aza Hacı Hafız Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet Bey, Kâzım Bey ve Kâtip Cevat Bey idi.

Erzurum şubesi, İstanbul’daki merkez-i idâre riyâsetlerine îsâle çalıştıkları bir telgrafla, “merkez-i umumî namına beyan-ı rey ve mütâlaa eylemek salâhiyetinin bana verildiğinin telgrafla iş’ârını” da ricâ ettiler (Vesika: 37).

Bundan başka bizim, Erzurum Kongresi’ne girmemizi teshîl için kongreye, Erzurum mümessili olarak intihap edilmiş olan mütekaid Binbaşı Kâzım ve Dursunbeyzade Cevat Beyler mümessillikten istifa ettiler.

Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.