2 Haziran 2020 Salı
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/5. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/5. bölüm (Misak-ı Milli ve gelişmeler)

259 Gösterim
Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/5. bölüm

V. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Misak-ı Millî hazırlanıyor
B. Fikr-i millî ve teşkilât-ı milliyenin kısa bir zamanda temîn ettiği şeref ve mevcudiyeti istisgar edenler
C. Ankara'da toplanmak
Ç. Harbiye Nâzırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi
D. Anadolu'da bulunan ecnebi zâbitlerinin tevkifi kararı
E. Meclis-i Mebusan reisi olmam mahzurlu görülüyor
F. Hükûmeti bilâ-kayd ü şart düşürmek ve kat'î mücadele vaziyeti almak lüzumu
G. Ali Rıza Paşa ve kabinesinin mahiyeti
Ğ. Aldatıcı vaitler, ağır iftiralar
H. Millî bir kabine teşkili imkânsızlığı
I. Kuvâ-yı Milliye'nin devam-ı faaliyeti hakkındaki efkârı kontrol
İ. Zuhûrâta tâbi olamazdık
J. Akbaş Cephaneliği ve Köprülülü Hamdi Bey
K. Anzavur'un millî cephelerimizi arkadan vurmak teşebbüsü
L. Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası
M. Pâdişâh, icab-ı hal ve vaziyete göre birisini sadarete intihap edeceğim diyor
N. Beni muâmelât ve icrââta müdahaleden men etmek isteyenler benden tedâbîr-i müessire bekliyor
O. Salih Paşa sadrazam oluyor
Ö. Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in takip ettiği yanlış bir nokta-i nazar
P. Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilâtını tevsie çalışıyor
R. İstanbul'daki Kuvâ-yı Milliye rüesâsının tevkifi hakkında Londra'dan gelen emir
S. İstanbul'un işgali
Ş. Manastırlı Hamdi Efendi
T. İtilâf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri tebliğ-i resmî
U. Ecnebi devletlere yaptığım protesto
Ü. Millete neşrettiğim beyanname
V. Salâhiyet-i fevkalâdeyi hâiz bir meclisin Ankara'da ictimâı kararı
Y. Celâlettin Arif Bey ile nokta-i nazar ihtilâfı
Z. Celâlettin Arif Bey Meclis-i Mebusan reisliğini bırakamıyor
AA. İntihâbat esnasında bazı yerlerdeki rüesâ-yı memûrîn-i mülkiyenin çıkardıkları müşkülât
AB. Samsun'daki zâbitân arasında güya pâdişâhperestlik hissiyâtı varmış

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE

X