6 Haziran 2020 Cumartesi
.
1
1
1
.
chevron_left chevron_right
TARİH

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/7. bölüm

Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/7. bölüm (Dahili isyanlar ve Şark Cephesi'ndeki gelişmeler)

295 Gösterim
Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk/7. bölüm

VII. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Dahilî isyanlar
B. Anzavur isyanları, Düzce İsyanı
C. Hilâfet Ordusu
Ç. Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları
D. Cenup hudutlarımızda olan hâdiseler
E. Konya İsyanı
F. Harp cephelerinin vaziyeti
G. İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa temîne çalışıyor
Ğ. Nurettin Paşa Ankara'da
H. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin mesâil-i hariciye
hakkında ilk verdiği karar: Moskova'ya bir heyet i'zâmı
I. İlk umumî Yunan taarruzu
İ. Yunan taarruzu karşısında millî cephelerin
bozulması üzerine mecliste şiddetli ta'rîzât ve tenkidât
J. Ciddî teşkilât-ı askeriye yapabilmek için
ve bunda imkân-ı muvaffakiyet temîn edebilmek için zaman şarttır
K. Yeşilordu
L. Çerkes Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk defa
şâyân-ı dikkat görülmeğe başlanan bazı tavır ve muameleleri
M. Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin
Erzurum'a gidişi ve oradan ortaya attıkları meseleler
N. Celâlettin Arif Bey'in vâsi mikyasta vilâyat-ı şarkiye valiliği teklif ediliyor
O. Celâlettin Arif Bey kendi kendine Erzurum vali vekili oluyor
Ö. Şark Cephesi'nde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada
P. Celâlettin Arif Bey'in ültimatomu
R. Kahraman Erzurum ahalisinin bana açtığı
âgûş-ı samimiyeti su-i istimal edebileceğine asla ihtimal vermedim
S. Şark Cephemizde Ermenilerle harp başlıyor
Ş. Ordularımızın ümerâ ve zâbitanı hakkında malûm olan bir hakikat
T. Hükûmet-i milliyenin akdettiği ilk muâhede: Gümrü Muâhedesi
U. Trakya'daki vaziyet
Ü. Trakya'daki kolordumuzun icâbât-ı askeriyeyi ve
vatanperverlik namusunu yapamamasının yegâne mes'ûlü Cafer Tayyar Paşa'dır
V. İkinci Konya İsyanı
Y. "Ordudan faide yoktur" sözleri ve Garp Cephesi kumandanının taarruz teklifi

Dikkat! Ens.az sitesine ait materyalleri kullanırken köprüye başvurmalısınız. Metinde bir hata bulursanız, lütfen onu seçin ve ctrl + enter tuşlarına basarak bize gönderin.


Bir Android OS akıllı telefonunuz varsa, haberleri daha kolay okumak için bu bağlantıya gidin. Ens.az ı mağazadan indirip kurabilirsiniz.


Etiketler:
VİDEO GALERİ
San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti
Emojilerle tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • anonymous user
    Yorumu gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE

X