Dünyanın Önde Gelen Haberleri ve Ansiklopedisi
Slimfit
  1. DİN

On İki İmam

On İki İmam
Sakura

On İki İmam veya On İki İmamlar

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhepolarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancında da On İki İmamlar'a saygı gösterilir. Ehl-i Beyt'ten Ali ile başlayan On İki İmamlar; Muhammed'in torunlarından Hüseyin bin Ali'nin soyundan devam eder.

Şiîlik ve Sünnîlik arasındaki farklı görüşler

İsnâaşeriyye'ye göre İslâm'ın meşrû halifeliği (velâyet gereği) On İki İmâm'a aittir. İmâmet adı verilen bu husus, Câferî fıkhının temel kaynağını oluşturur. Zannedildiği gibi yalnızca Şiî-Câferî ve Alevî inancında değil, Sünnîlikteki Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancında da aynı şekilde kabul edilir. İhtilâf, sadece İmam Mehdi konusundadır. Bunun dışındaki İmâmları Sünnîler de kabul ederler. Mehdî'nin ortaya çıkmasında görüşler farklıdır. İsmet (günahsız olma) sıfatının yalnız peygamberlere has olduğunu söylerler ve kaynak olarak da Kur'an-ı Kerîm'i gösterirler.

 
Muhammed Mustafa, Ali el-Mûrtezâ ve Fatıma Zehra'nın isimlerini de ihtiva eden bir haliyle On İki İmâm'ın adlarının İslam hat sanatı ile yazılımı.

On İki İmâm listesi

On İki İmâm, sırasıyla şu şekilde sıralanır:

No İmâm Adı Künyesi Nesebi Lâkabı Yaşadığı tarihler
1 Ali 
(علي)
Ebu-l Hasan 
(أبو الحسن)
İbn Ebu Talib 
(إبن أبي طالب)
Emir-el Mu'minin
(أمیر المؤمنین)
El-Mûrtezâ
(Beğenilmiş, seçilmiş.
Makbûl. Rağbet gören.
Beğenilen.)

(المرتضى)
Birinci Ali
599 – 661
2 Hasan ibn Ali 
(ألحسن)
Ebu Muhammed 
(أبو محمد)
İbn Ali ibn Ebu Talib 
(إبن علي إبن أبي طالب)
El-Mûctebâ
(Seçilmiş. Kıymetli)
(ألمجتبی)
İkinci Ali
624 – 670
3–50
3 Hüseyin ibn Ali 
(ألحسین)
Ebu Abdullah 
(أبو عبداللھ)
İbn Ali ibn Ebu Talib 
(إبن علي إبن أبي طالب)
Seyyid eş-Şühedâ
(Şehidlerin efendisi)
(سید الشھداء)
Üçüncü Ali
626 – 680
4–61
4 Ali bin Hüseyin 
(علي)
Ebu Muhammed 
(أبو محمد)
İbn el-Hüseyin 
(إبن الحسین)
Zeyn el-Âb-ı Dîn 
(زین العابدین)


(Secde eden;
Kulların ziyneti
)


Dördüncü Ali
658/9 – 713
5 Muhammed el-Bakır
(محمد)
Ebu Cafer 
(أبو جعفر)
İbn Ali 
(إبن علي)
El-Bâkır 
(ألباقر)


(Alîm)


Beşinci Ali
676–734
57–114
6 Cafer-i Sadık 
(جعفر)
Ebu cAbdullah 
(أبو عبداللھ)
İbn Muhammed 
(إبن محمد)
Es-Sâdık 
(ألصادق)


(Dürüst)


Altıncı Al
699–765
83–148
7 Musa el-Kâzım 
(موسی)
Ebu İbrahim 
(أبو إبراھیم)
İbn Câfer 
(إبن جعفر)
El-Kâzım 
(ألکاظم)


(Sâkin)


Yedinci Ali
745–799
128–183
8 Ali er-Rıza 
(علي)
Ebu-l Hasan 
(أبو الحسن)
İbn Musa 
(إبن موسی)
Er-Rıza 
(ألرضا)

(Lâtif)


Sekizinci Ali
765–818
148–203
9 Muhammed el-Cevâd 
(محمد)
Ebu Cafer 
(أبو جعفر)
İbn Ali 
(إبن علي)
El-Cevâd 
(الجواد) 
Muhammed Takî 
(التقي)

(Cömert)


Dokuzuncu Ali
810–835
195–220
10 Ali Naki 
(علي)
Ebu-l Hasan 
(أبو الحسن)
İbn Muhammed 
(إبن محمد)
El-Hâdî (ألھادي), 
Ali en-Nakî (ألنقي)

(Mürşîd, Hâlis)


Onuncu Ali
827–868
212–254
11 Hasan-ul Askeri (ألحسن) Ebu Muhammed 
(أبو محمد)
İbn Ali 
(إبن علي)
El-Askerî 
(ألعسکري)

(Neferî)


On birinci Ali
846–874
232–260
12 Muhammed Mehdi 
(محمد)
Ebu Kasım 
(أبو قاسم)
İbnül-Hasan 
(إبن الحسن)
El-Mehdi 
(ألمھدي)

(Delil)


On ikinci Ali
868
255
Makaleni beğendinizmi? Sosyal medyada takip edin!

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Sakura

San Francisco temelli bir firmanın tavuk tüyünden laboratuarda yetiştirdiği tavuk eti

Editörün Seçimi