1. TÜRKİYE

Yargı reformu 2019'da neler var? Yargı reformu strateji belgesi nedir?

Yargı reformu 2019'da neler var? Yargı reformu strateji belgesi nedir?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 2019 Yargı reformunda sona gelindi. Konuyla ilgilenen milyonlarca…

Yargı reformu ile ilgili vatandaşların araştırması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi içeriğinde neler olacağı hem Türkiye genelinde hem de sosyal medyada merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yeni yargı reformu strateji belgesi", Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan raporla 9 başlık altında analiz edildi.

Raporda, "Yargı Reformu Strateji Belgesi hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda Türk adalet sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansımasıdır" denildi. Prof. Dr. Muharrem Kılıç tarafından hazırlanan "Türk Yargı Adaletinde Reform Perspektifi ve Politikalar" raporundaki değerlendirmeler şöyle:
Demokratik siyasal sistemin derinleştirilmesi adına, hak ve özgürlüklerin daha güvenceli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hedefleri, belgenin insan hakları perspektifini ortaya koymaktadır.
Bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerinin bir mesleki davranış ilkesi (ethos) olarak geliştirilebilmesi adına "yargı etiğinin güçlendirilmesi" temel hedeflerden birisi olarak belirlenmiştir.

İnsan kaynaklarının yalnızca niceliksel yönden değil, niteliksel açıdan da geliştirilmesi bu hedef kapsamında bir perspektif olarak belirlenmiştir.
 "Yargıda Hedef Süre" uygulaması daha önceki belge döneminde başlatılmış olan yerinde bir uygulamadır. Yargıda bir iç zaman yönetimi öngören bu uygulama aracılığıyla sistemin şeffaflığının artırılması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde korunması amaçlanmaktadır.
 Belgede yıllardır ülke gündeminde yer alan bu meselenin çözülmesine ilişkin somut bir hedef öngörüsünün bulunması mesleki yetkinliğin temini adına umut vericidir.
 Özellikle adli yardım sistemi içerisinde "kadın haklarına ilişkin uygulamaların geliştirilmesi" bir hedef olarak yer almaktadır. Bununla birlikte yaşlı olan yurttaşların adliyelerde hizmete erişimini "kolaylaştıracak önlemlerin alınması" hedeflenmektedir.
 Belgede kovuşturma mecburiyeti ilkesinin katı biçimde uygulanması anlayışından feragat edilmesi, dünya genelindeki genel eğilime de uygun biçimde, oldukça isabetli bir reform politikası olarak görülmektedir.
 Öngörülen sistemi yalınlaştırma ve etkili biçimde adalete erişimi mümkün kılma yönündeki somut hedeflerin yargıya olan güveni tesise de esaslı bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz. Bu anlayışın idari yargılama usulü açısından da öngörülmüş olmasını, oldukça isabetli bir hedef olarak kaydedebiliriz.
 Belgenin sulh temelli çözüm uygulamalarını yargı adaleti sistemimizde geliştirme ve yaygınlaştırma yönlü perspektifi anlam kazanmaktadır.

BAŞKAN ERDOĞAN PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak.
Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden belgede hakim ve savcılarından seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Bugün açıklanacak belgede öne çıkanlar şöyle:
 SAVCI VE HAKİM ATAMALARI: Hakim ve savcıların terfi ve nakil işlemleri liyakata dayalı olacak. Coğrafi teminat verilecek.
 YENİ MODEL: Yeni hukuk eğitimi modeli oluşturulacak. Hukuk mesleğine girişte yeni model belirlenecek.
 İHTİSAS MAHKEMELERİ: İhtisas mahkemelerinde uzlaşmaya dayalı uygulamalar arttırılacak. İstinaf mahkemeleri güçlendirilecek.
 TEKNOLOJİ KULLANILACAK: Hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeniliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesi arttırılıp biometrik imza gibi yöntemler oluşturulacak.
 SAVUNMANIN GÜCÜ ARTTIRILACAK: CMK'da bazı değişiklikler yapılıp savcı ve avukatlara ilişkin önemli demokratik adımlar atılacak.
 ALTERNATİF YOLLAR: Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi dava öncesi müesseselerinin uygulanma alanı genişletilecek.
 SULH YOLU ARANACAK: İdarenin vatandaşla yıllar süren uyuşmazlıklarını çözecek adımlar atılacak.
 ÇOCUKLARA ÖZEL UYGULAMA: Cinayet dışında ilk kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.

Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.