1. EDEBİYAT

Tevfik Fikret - Rübabı Şikeste

Tevfik Fikret - Rübabı Şikeste

Tevfik Fikret - Rübâb-ı Şikeste

Tevfik Fikret
Rübâb-ı Şikeste

 

¤ ¤ ¤ ¤

Târîh-i Kadîm - Târîh-i Kadîm'e Zeyl
Rübâb'ın Cevâbı - Doksanbeş'e Doğru - Revzen-i Mahlû'
 

İÇİNDEKİLER
/Kâri'lerime
/Sühâ ve Pervîn
/Zekâ
/Balıkçılar
/Nesrin
/Sezâ
/Hasta Çocuk
/Tecdîd-i İzdivâç
/Küçük Aile
/Ken'an
/Hasan'ın Gazâsı
/Kamîs-i Yûsuf
/Vâlide
/Verin Zavallılara!
/Ramazan Sadakası
/Sahâyîf-i Hayâtımdan
/Tefelsüf
/Resim Yaparken
/Tefekkür
/Belki, Hayır!..
/Âşîyan-ı Dil
/Kendi Kendime
/Rûh-ı Eş'ârım
/Derd-i Nîhân
/Bir Ayyâşın Karşısında
/Berf-i Zerrîn
/Bahâr-ı Mağmûm
/En Ferahlı Günüm
/Beyaz Yelken
/Hâb-ı Gîrîzân
/Hayâl-i Hod-Bîn
/Enîn-î Gam
/Öksüzlüğüm
/Mehd-i Âmâlim
/Ukde-i Hayât
/Yaşadıkça
/Gayyâ-ı Vücûd
/Akşam
/Ufk u Hilâl
/Perî-i Hazan
/Yağmur
/Karlar
/Mîhr-i Zemherîr
/Heykel-i Gîryân
/Fener
/Ninni
/Zavallı Hasta
/Serhoş
/Balıkçılar
/Aşk u Firak
/Zer-Rişte
/İle'l-Ebed!
/Bahârda
/Seninle
/Sen Olmasan
/Birlikte
/Ömr-i Muhayyel
/Krizantem
/Leyl-i Vedâ
/Bir Hicrân-ı Muvakkattan Sonra
/Şekvâ-yı Firâk
/Resmini Yaparken
/Sükûn İçinde
/Firâk u Telâkî
/Dinle, Rûhum!
/Perî-i Şi'rime
/La Dans Serpantine
/Bisiklet
/Süs
/Fırsat Yolunda
/Tesadüf
/İkinci Tesadüf
/Son Tesadüf
/Bütün Bir Ser-Güzeşt
/Çirkin
/Perde-i Tesellî
/Bu da Bir Emel
/Eyhâb!
/Nadîm-i Hayat
/Toprak
/Ne İsterim?
/Bir Ân-ı Huzûr
/Yeşilyurt
/Bir Mersiye
/Berîd-i Ümmîd
/Mâî Deniz
/Halûk İçin
/Halûk'un Sesi
/Halûk'un Bayramı
/Halûk'a
/Yine Halûk
/Yarın
/Yaşamak Aşkı
/İnanmak İhtiyâcı
/Sabah Ezânında
/Ramazan
/Sabâh-ı Îd
/Şehîdlikte
/Asker Geçerken
/Kılıç
/Köyün Mezarlığında
/Teşrîk-i Melâl
/Kahkaha-i Ye's
/Buda
/Kutba Doğru
/Zavallı "Evet"!
/Rakîbe
/Şairin Çubuğu
/Büyük İkramiye
/Para ve Hayat
/Biraz Ümîd
/Hande-i Bûm
/Tîmsâl-i Cehâlet
/Heykel-i Sa'y
/Son Nağme
/Hayât
/Kocaman Saate
/İzler
/Dün Gece
/Sabah Olursa
/Mâzî...Âtî
/Cevâb
/Hemşirem İçin
/Sis
/Rücû
/Bir Lahza-i Taahhur
/Millet Şarkısı
/Vatan Şarkısı
/Bir Güfte
/Dârü'l-Mu'allîmîn Marşı
/Kitâbe
/Fuzûlî
/Cenâb
/Nedîm
/Üstâd Ekrem
/Nef'î
/Hâmid
/Âveng-î Şühûr
/Eski Şeyler
/Âşiyân-ı Peder
/Geçmişte
/Şî'r-i Perişân
/İktîrâb
/Subh-ı Bahârân
/Tulû'a Karşı
/Dokundun Hissime
/Çiçekler İçinde
/Eşâr-ı Muhabbetten
/Terennüm
/Şükûfe-i Yâr
/Sevdâ-yı Şî'r
/Hücre-i Şâ'ir
/Musset İçin
/Nîjâd'a
/Ey Kız!
/Bir Levha İçin
/Bir Yaz Levhası
/Hayâl-î Zâ'ir
/Nakş-ı Nazenîn
/Âşîyâne-i Lâl
/Bir Tablo
/Bir Sabâh İdi
/Ayrılmam!
/Senin Yerinde
/Neş'esîz
/Girye-i Hüsrân
/Anlaşılmasın
/Bahâr-ı Terâne-Dâr
/Ey Yâr-i Nağam-Kâr!
/Târîh-i Kadîm
/Târîh-i Kadîm'e Zeyl


Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

Popüler

SON HABERLER